Het Boerenerfgoed van Capelle aan den IJssel
In 320 pagina’s en zo’n 450 - soms heel oude - foto’s passeert de gehele agrarische geschiedenis van Capelle aan den IJssel
de revue. Het begint omstreeks het jaar 1100 met het inpolderen van de moerasgronden langs de rivier, die later de naam
Hollandsche IJssel zou krijgen. Dat inpolderen is aan strikte regels gebonden waarvoor een bestuur is vereist. Hoe zo’n
bestuur is samengesteld en functioneert wordt uitgebreid belicht. In de ontgonnen polders worden in de loop der tijd de
houten werkketen, neergezet door de polderwerkers, vervangen door de eerste stenen boerderijen. Het is
Hans Bolkestein
die de inrichting van de agrarische samenleving geheel voor zijn rekening heeft genomen. Daarna is het tijd voor een tocht
langs de 77 boerderijen, die het Capelle van omstreeks 1920 telde.
Frans van Es voert u eerst langs ‘oude paden’, te weten
Schielands Hoge Zeedijk en de ‘s-Gravenweg, ook wel bekend als ‘de weg naar Kralingen’. Daarna wordt deze tocht
voortgezet in de in 1874 drooggevallen polder Prins Alexander. Na de Bermweg, tussen twee gemalen, volgen de
Capelseweg en de Hoofdweg, waar - en dat werd soms vergeten - ook nog Capellenaren woonden. Eindpunt is de boerderij
Zevenkamp, waar nu de Algemene Begraafplaats Schollevaar ligt. Tussen de boerderijbeschrijvingen, die alle van een
bewonersoverzicht zijn voorzien, zijn enkele bijdragen van
Pieter Breedijk opgenomen. Hij beschrijft o.a. zijn leven op
Veldzigt, waar hij in 1949 introuwde. Tevens belicht hij als oud-voorzitter van deze instelling de rol van de Rabobank voor
de boerenstand en vertelt hij hoe kaas wordt gemaakt.
Paul Weyling is verantwoordelijk voor de eveneens tussen de
boerderijbeschrijvingen geplaatste interviews. Verhalen van direct betrokkenen, die de sfeer ademen van het landleven,
waaraan voor allen door de stadsuitbreiding een einde kwam. De emoties die dit losmaakt vallen terecht in de categorie
‘met een lach en een traan’.
ISBN 978-90-76217-15-4          € 19,75Het Van Duijvendijk-terrein
‘Was scheepmaker het familieberoep’ vroeg Jan de Jong zich ruim dertig jaar geleden af. Wat begon als een eenvoudige
familievraag mondde uit in de geschiedschrijving van 400 jaar scheepsbouw op het terrein bij de Kortlandse sluis. Het
terrein dat heden ten dage bekend staat als het Van Duijvendijk-terrein. Zo ontstond er een boek over een belangrijke
bedrijfstak in Krimpen aan den IJssel, waarin vele Krimpenaren hun brood hebben verdiend.
Het boek is niet alleen interessant voor geïnteresseerden in de geschiedenis van Krimpen, ook voor belangstellenden in de
geschiedenis van de nationale binnenscheepvaart biedt het boek een bron van kennis.
ISBN 978-90-76217-22-2          € 9,95 Uitverkocht


100 jaar waterleiding tussen Lek en IJssel
In 2010 werd herdacht dat het westelijk deel van de Krimpenerwaard honderd jaar geleden de beschikking kreeg over
zuiver drinkwater. Hoe was het vóór die tijd en wat komt er allemaal bij kijken, voordat er water uit de kraan komt? Dat
kun je je wat beter voorstellen na het lezen van dit boekje en het bekijken van de veelal nog niet eerder gepubliceerde
foto’s. Het is de zes schrijvers uit Lekkerkerk, Krimpen aan de Lek, Ouderkerk en Krimpen aan den IJssel uitstekend gelukt
om de geschiedenis van 100 jaar waterleiding in de regio op een aansprekende wijze in beeld te brengen.
ISBN 978-90-76217-20-8          € 9,95Van Dijkdorp tot Woonstad
Tot het midden van de jaren vijftig telde Capelle aan den IJssel slechts zo’n 9000 inwoners; een dijkdorp met enkele
kernen. Dit boek laat zien hoe Capelle met name in de vijftig jaar daarna is gegroeid en zich heeft ontwikkeld tot de huidige
woonstad met zeven verschillende wijken en 65.000 inwoners. Het was een periode waarin veel is gebouwd en het wonen
veranderde. Maar ook veranderde de maatschappij, het bestuur en deed de stedenbouw zijn intrede. ‘Van dijkdorp tot
woonstad; een eeuw bouwen en wonen in Capelle aan den IJssel’ beschrijft niet alleen hoe Capelle gegroeid is, maar laat
ook allerlei mensen aan het woord. Spraakmakende figuren bijvoorbeeld die terugblikken en de bewoners van de zestig in
dit boek beschreven woningen die vertellen over hun huizen en hoe zij het wonen erin ervaren. Daarnaast is van elk van de
woningen een bouwkundige beschrijving opgenomen. Samen vormen die woningen een belangrijk deel van de staalkaart
van een eeuw bouwen en wonen in Capelle aan den IJssel.
ISBN 978-90-76217-19-2        € 24,95


Stormvloed aan De IJssel
Over de noodzaak van de Algerabrug en stormvloedkering werd destijds in de politiek heel lang gesproken. De omvang van
‘De Ramp van ’53’ maakte in één klap een einde aan alle discussie. Rond de herdenking van deze ramp in 2003, schreven
Cees Loeve, Krimpen aan den IJssel en Paul Weyling, Capelle aan den IJssel beiden een boekje met geschiedenissen en
herinneringen uit hun gemeenten. In het kader van 50-jaar Stormvloedkering zijn die verhalen en herinneringen ineen
geschoven, geactualiseerd en aangevuld.  Net als de Algerabrug, verbind dit boek de beide IJsselgemeenten.

ISBN 978-90-76217-17-8        € 12,50


Krimpen in de jaren zestig
De jaren zestig is een begrip, synoniem met toenemende welvaart en met ‘weg met de gevestigde orde’. Voor Krimpen aan
den IJssel zijn het ook de jaren van onstuimige groei en grote veranderingen. Dit boek geeft een beeld van die
veranderingen in Krimpen in de jaren zestig, van het oude Krimpen dat voor een deel verloren gingen van het nieuwe
moderne Krimpen. Welke invloed had dit op het leven van de gewone Krimpenaar, de zgn. ‘nieuwerwetsigheden’ zoals een
kookcursus voor mannen, mode- en autoshows, etc.  Ook het muzikale en het sportieve leven uit die jaren wordt in beeld
gebracht. Auteur Adri Liedorp vertelt de verhalen veelal geillustreerd door de foto’s van vader Liedorp.
ISBN 978-90-76217-21-5         € 9,95  Uitverkocht
Eeuwenoud Krimpen
Cees Looeve vertelt verhalen uit de geschiedenis van Krimpen aan den IJssel. Vanaf de eerste vermeldingen van Crempene
tot aan vandaag. Een deel werd eerder gepubliceerd in ‘De Klinker’, maar alle verhalen werden opnieuw bewerkt en
aangevuld. Ruim 125 illustraties roepen herinneringen op aan toen. Aanleiding voor dit boek was een verzoek van de
Historische Kring Krimpen aan den IJssel (HKK), die in 2008 tien jaar bestaat. Een passend boek voor de leden, en voor
alle mensen die Krimpen een warm hart toedragen. 
ISBN 978-90-76217-18-5         € 12,50  Uitverkocht

Herinneringen rondom de Hollandsche IJssel
Elly van Gelderen-Kasbergen gaat in dit boek terug in de tijd. Zij sprak met 34 families die elk hun eigen verhaal van
rondom de Hollandsche IJssel vertelden. Over beroepen als touwslager, visser, boer en steenbakker. De vele illustraties in
dit boek komen allemaal uit de familiealbums van de betrokkenen. Het is daarmee één groot familiealbum geworden.
Samen met de verhalen schetsen zij een uniek tijdsbeeld van de armoede zowel als van de levensvreugde die ook toen
heerste. -  Stormpolder -  Krimpen aan den IJssel -  Ouderkerk aan den IJssel -  Gouderak -  Stolwijkersluis -  Gouda -  
Moordrecht -  Nieuwerkerk aan den IJssel -  Capelle aan den IJssel - Kralingseveer.
ISBN 90-76217-08-4         € 14,95  Uitverkocht
Leven en Werken rond Lek en IJssel
Elly van Gelderen- Kasbergen vertelt over oude ambachten rondom Lek en IJssel. Zoals rietsnijders, zalmvissers,
wagenmaker, schippers, scheepsbouwers, een smid en verder velen die aangewezen waren op het land en water. De tijd
waarover wordt geschreven is die van grootouders en overgrootouders; de vorige eeuw en ouder dus. De meeste eigenaren
van bedrijven die zijn geïnterviewd bestaan al uit minstens de derde generatie. De typische gewoontes van de dijkbevolking
worden beschreven. Vroeger overheerste langs de rivieren de lintbebouwing met in het midden een kerk. Altijd was er de
dreiging van het water waar men mee moest leven. Van verstedelijking was nog geen sprake. Ieder dorp had zijn eigen
dialect en eigen streekgewoontes die je jammer genoeg langzaam ziet vervagen.
Voor de oudere generatie zal er voor velen een herkenning zijn van de vele foto’s en beschreven verhalen. Het boek is niet
alleen bedoeld voor de mensen die ‘toen’ hebben meegemaakt. Ook voor jongeren is het interessant om te lezen hoe anders
en primitiever men vroeger leefde, zonder auto, telefoon, televisie en computer. Het leven was simpeler en niet zo  
veeleisend, daardoor minder gejaagd als tegenwoordig. Ondanks de armoede was er wel tevredenheid. Het motto van de
auteur is: Als het leven en werken niet wordt opgeschreven zal het nageslacht vergeten hoe de voorouders rondom IJssel en
Lek hebben geleefd. Een uniek document met ca. 325 oude illustraties uit vele familiealbums.
ISBN 978-90-76217-13-0         € 17,45

Capelse Historie ‘Vroeger hoort erbij’
De bekende Capelse auteur Paul Weyling schrijft in het kwartaalblad van de Historische Vereniging Capelle aan den IJssel
(HVC) regelmatig historische artikelen over uiteenlopende onderwerpen. In dit boek zijn veertien van die verhalen
gebundeld (veelal aangevuld en bijgewerkt). Als oud-brandweerman schenkt Weyling natuurlijk aandacht aan branden uit
het verleden, maar ook schrijft hij bijvoorbeeld over de legendarische Capelse profvoetballer Rinus Terlouw, waarover nog
altijd bewonderend wordt gesproken en stelt hij uit historisch oogpunt de naamgeving van Schollevaar ter discussie.
Ronduit verbijsterend is het verhaal over de verwoesting van de boerderij van Ooms, als vergelding voor een aanslag op het
spoor in 1944. Samen met de verzamelde foto’s is dit boek weer een uniek kleinood dat de herinneringen aan het Capelle
van vroeger levend houdt.
ISBN 90-76217-12-2         € 9,95


Capelle Toen & Nu
Capelle Toen en Nu is op verzoek van de Historische Vereniging Capelle aan den IJssel uitgegeven. Het verscheen ter
gelegenheid van het dertigjarig bestaan van de bibliotheek. Het boek bestaat uit de bijgewerkte en aangevulde columns die
eerder verschenen in De IJsselpost. Een foto van ”toen”en een foto van ”nu” vormen de basis van mijmeringen van de
bekende Capelse auteur Paul Weyling. Vele anekdotes zullen voor hen die het mee gemaakt hebben oude herinneringen
doen boven komen. Voor de nieuwe generatie Capellenaren kan het waardevol zijn te weten wat de geschiedenis is van hun
inmiddels moderne woonstad. In dit boek zijn veel aanvullende historische foto’s opgenomen, veelal uit het foto archief van
de gemeente Capelle aan den IJssel en vrijwel allen van de toenmalige fotograaf van Capelle aan den IJssel P. Damsteegt.
ISBN 90-76217-02-5        € 13,50


Hein en Jonna van de Steenplaats
Voor de kinderen van nu is het interessant om te weten hoe hun voorgeslacht leefde langs de oevers van de Hollandsche
IJssel. Daarom verscheen dit kinderboek ter gelegenheid van  “De week van de geschiedenis” in oktober 2007. “Hein en
Jonna van de steenplaats” gaat over de verdwenen steenbakkerijen waarvan er in voorgaande eeuwen wel meer dan dertig
langs deze rivier waren. In dit boek wordt verteld over de arbeid die kinderen vanaf vijf jaar moesten verrichten, en van de
zware vrouwenarbeid. De rijke steenplaatseigenaren gebruikten hun arbeiders - die vaak analfabeet waren - vrijwel als
slaven en lijfeigenen.
Een educatief boekje, geïllustreerd met 147 oude foto’s, waarvan de meeste afkomstig zijn van oud-steenplaatsarbeiders die
hun verhalen vertelden. Al deze verhalen zijn samengevoegd en met enige fantasie gebundeld tot één verhaal. Ook is er
informatie afkomstig van historische verenigingen. Het verhaal gaat over de belevenissen van Hein en Jonna, een elfjarige
tweeling die werken en wonen op een steenplaats. Naast deze non-fictie, bedoeld voor basisschoolleerlingen, schreef de
schrijfster eerder enkele andere boeken die gaan over het leven rondom de Hollandsche IJssel en Lek. Deze verhalen
vonden plaats in Moordrecht, Gouda, Gouderak, Ouderkerk-, Krimpen-, Capelle- , en Nieuwerkerk aan den IJssel.
ISBN 978-90-76217-14-7         € 12,50  Uitverkocht


Drie keer Woordwaarde
Eén keer Woordwaarde - De Bijbel
Het Woord van God, de Bijbel, is een boek dat de eeuwen door mensen in vuur en vlam heeft gezet. René van Loon is er
door gegrepen en kan er niet over uit: wát een boodschap!
Twee keer Woordwaarde - De Bijbel samen beleven
De boodschap van de Bijbel krijgt nog meer betekenis als je er sámen over nadenkt, binnen een gemeente of een kring.
Verschillende columns in dit boekje laten zien hoe het Woord meerwaarde krijgt als je er als christenen actief mee bezig
bent.
Drie keer Woordwaarde - De Bijbel samen beleven met nog-niet-christenen
Het wordt allemaal nóg mooier als je de boodschap van Gods Woord ook kunt delen met mensen die deze boodschap nog
niet kennen. Daarover gaan de meeste stukjes. Als mensen God leren kennen, dan geeft dat ongekende vreugde!
René van Loon (1966) is predikant van de Hervormde wijkgemeente Schollevaar in Capelle aan den IJssel. Hij schreef de
columns in dit boekje voor verschillende tijdschriften. De opbrengst van dit boekje kwam ten goede aan het World
Servants-project ‘Bouwen in Brazilië’.
ISBN 978-90-76217-16-1         € 9,95

Een greep uit onze Boeken vol herinneringen
Onze boeken zijn verkrijgbaar via de boekhandel
of rechtstreeks bij ons.
Bijdrage in verzendkosten € 2,25.
Bij twee of meer exemplaren geen verzendkosten.
 
AVWvignetDEFzonder.eps
Home
Drukwerkverzorging
Tijdschriften
Boeken

CoverBoerenErfgoed.jpg
DuijvendijkCover.jpg
WaterleidingCoverTorens.jpg
CoverDijkdorp.jpgCoverStormvloed.jpgCoverFotoboekKrimpen.jpg


CoverEeuwenoudKrimen.jpgCoverHerinneringen.jpgCoverLevenenWerken.jpg
CoverCapelseVerhalen.jpgCoverCapelleToenenNu.jpgCoverHeinenJonna.jpg
CoverWoordwaarde.jpg